Naczycielka pyta się dzieci:

– Ile mucha ma nóg?
Z klasy odzywa się Jasio:
– A Pani to już naprawdę nie ma większych zmartwień?

Co myślisz?

Po roku studiów przyjeżdża do domu studentka i od progu woła:

Pewna wytwórnia gdzieś w Kolumbii.