Idzie baca przez pustynie, spotyka Araba i pyta…

– Daleko stąd do morza?
– No, z 30 km.
– To żeście se plaże odwalili.

Co myślisz?

Pewnego razu rolnik dokupił do swojego gospodarstwa zebrę.

Firma produkująca środki farmaceutyczne.