Jak przetłumaczyć na polski tytuł gry ”Call of duty”?

– Telefon z WKU.

Co myślisz?

Pan Bóg i Św. Piotr ogłosili przetarg na budowę bramy niebiańskiej.

W pewnej amerykańskiej bazie wojskowej postanowiono w dość ciekawy sposób wypłacać weteranom wojen pieniądze za zasługi, a mianowicie według obranej przez nich długości.