Jakie odgłosy słyszymy na farmie?

Jakie odgłosy słyszymy na farmie?

Co myślisz?

Psychiatra narysował trójkąt i pyta pacjenta:

Głuchoniemy wchodzi do biura w wielkim zakładzie pracy