Jakie związki najlepiej roztwarzają złoto?

-Małżeńskie.

Co myślisz?

Siedzą razem baba i chłop żeby uchronić się przed mroźnym łotewskim zimnem.

Jest Pan już całkowicie normalny – żegna psychiatra pacjenta opuszczającego szpital po długiej kuracji.