Kawał o jesieni

Kawały o jesieni

Co myślisz?

Boxer.io

Boxer.io

Pewnego razu rolnik dokupił do swojego gospodarstwa zebrę