Który lekarz nigdy nie stosuje przedłużaczy?

– Pierwszego kontaktu!

Co myślisz?

Po zbadaniu pacjenta lekarz pyta:

Era kamienia łupanego.