Na lekcji biologii nauczycielka pyta Jasia:

– Co to jest mamuthus primigenius?
Ponieważ Jasio nie odpowiada, pani mówi:
– To mamut, czyli prehistoryczny słoń.
– Coś podobnego! To jaskiniowcy umieli wynajdować takie uczone nazwy?

Co myślisz?

Przychodzi baba do lekarza z czarnym językiem.

Pani w szkole mówi do dzieci: