Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 

– Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
– Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
– Nauczyciel: A czemu nie buduje?
– Jasio: No bo mieszka w zegarach.

Co myślisz?

Rozmawia dwóch kumpli:

Na lekcji chemii..