Nauczyciel pyta:

Jasiu, jeśli dostaniesz ode mnie 3+3 króliki. Ile ich będziesz miał? – 7. – Jak to 7? Przecież wychodzi 6! -Ale ja już mam jednego królika.

Co myślisz?

Na lekcji chemii..

Rozmawiają dwie bliskie, trochę grubsze przyjaciółki: