Nic tak nie budzi o 6 jak 7 na zegarku

Nic tak nie budzi o 6 jak 7 na zegarku

Co myślisz?

Rolnik rozmawia z rolnikiem.

Pani w szkole kazała narysować dzieciom coś, co kojarzy im się z jakimś utworem Beethovena.