ParskłemParskłem

Parkowanie ciężarówki

Parkowanie ciężarówki

Użyj klawiszy strzałek lub WASD do prowadzenia ciężarówki. SPACJA do przerwania.

Co myślisz?

Symulator Koparki

Symulator Koparki

Cargo Simulator

Cargo Simulator