Podczas kłótni żona wykrzykuje z płaczem:

– Już lepiej bym zrobiła, gdybym wyszła za diabła!
– Niestety – wzdycha mąż – Małżeństwa między krewnymi są zabronione!

Co myślisz?

Przychodzi celnik do drugiego i pyta:

Szef na spotkaniu sylwestrowym do kolektywu zakładowego: