Rozmawia dwóch kolegów:

– Jak ta Twoja nowa sekretarka?
– Jako profesjonalistka to dupa, ale jako dupa to profesjonalistka…

Co myślisz?

Na egzaminie zaliczeniowym na biologii zdają student i studentka. Pytanie:

Wraca mąż wieczorem z pracy i pyta