Rozmowa kwalifikacyjna na poczcie

Rozmowa kwalifikacyjna na poczcie

Co myślisz?

Sms koleżanki do koleżanki:

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: