Siedzenie w telefonie

Siedzenie w telefonie

Co myślisz?

Czemu mężczyźni zawdzięczają sukces?

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: