Winter Connect

Winter Connect

Zima połączyć jest zabawa grać płytki połączyć grę. Musisz połączyć dwie identyczne płytki. Linia łącząca pomiędzy dwoma pasującymi blokami może mieć tylko dwa obroty. Wykonaj połączenia między pasującymi płytkami, podczas gdy ty walczysz, aby nadążyć za zegarem. Czy możesz wyczyścić planszę, zanim skończy się czas?

Co myślisz?

Ball Sort Soccer

Ball Sort Soccer

Żona pokazuje mężowi magazyn mody z najnowszymi modelami zimowymi i mówi: