Wsadzili dziadka do więzienia

Dziadek w więzieniu

Co myślisz?

Rosjanin, Polak i Niemiec mieli przejść przez las pełen komarów.

Co mówi bańka do bańki?