Dzwoni gość do sejmu

Dzwoni gość do sejmu

Co myślisz?

Co potrafi kobieta zrobić z dwóch rzeczy?

Na wieczorku zapoznawczym w ośrodku sportowym: