Kawał o myśliwych

Kawał o myśliwych

Co myślisz?

Kombajnista we wsi nie płacił podatków.

Dwaj myśliwi przechwalają się: