Mem o gazówce

Mem o gazówce

Co myślisz?

Synku, jesteś taki niegrzeczny, weź przykład z tatusia

Mówi dyrektor do sprzątaczki: