Na sali operacyjnej:

– Doktorze, to boli!
– Cicho, mam egzamin!

Co myślisz?

Rozmawiają dwie przyjaciółki:

Wyrzucanie śmieci

Wyrzucanie śmieci