Pilne ogłoszenie! – Poszukiwany przedstawiciel…

Pilne ogłoszenie! – Poszukiwany przedstawiciel…

Co myślisz?

Rozmawia dwóch kolegów:

Pacjent pyta się doktora: