Pracownik się spóźnia do pracy

Pracownik często się spóźniał do pracy

Co myślisz?

Pewnego dnia, podczas pracy nad brzegiem rzeki drwalowi wypadła siekiera i wpadła do wody.

Foldery w komputerze

Foldery w komputerze