Przychodzi góral do lekarza

Przychodzi góral do lekarza

Co myślisz?

Przechwala się trzech myśliwych.

Rozmawiają dwie babeczki: