Sudoku Village

Sudoku Village

Jak dobre są twoje umiejętności w sudoku? W Sudoku dana jest siatka 9×9 z dowolną ilością wypełnionych już liczb. Aby rozwiązać zagadkę, należy wypełnić pusty kwadrat dowolną liczbą z zakresu od 1 do 9. Łamigłówka jest kompletna, gdy każdy rząd, każda kolumna i każdy kwadrat 3×3 w obrębie łamigłówki zawiera liczby 1-9, przy czym każda liczba pojawia się tylko raz.

Co myślisz?

Shapes Sudoku

Shapes Sudoku

Microsoft Sudoku

Microsoft Sudoku