Microsoft Sudoku

Microsoft Sudoku

Użyj prostej logiki, aby wypełnić dziewięć wierszy i dziewięć kolumn układanki cyframi 1-9. Każda liczba może być użyta tylko raz w danym wierszu lub kolumnie. Wpisz poprawną liczbę w każdym kwadracie siatki, aby wygrać! Sudoku ma dwa tryby: Pen i Pencil.

Co myślisz?

Sudoku Village

Sudoku Village

Amazing Sudoku

Amazing Sudoku