Wielki mróz

Wielki mróz

Co myślisz?

Rano w biurze:

Żona krzyczy do męża: