Czy jestem złą matką?

Czy jestem złą matką?

Co myślisz?

Spotyka się 2 studentów

Spotyka się 2 studentów

Rozmawiają dwie przyjaciółki. Jedna mówi: