Pani poleciła dzieciom napisać wypracowanie na temat ”Matka jest tylko jedna”.

Następnego dnia pani pyta dzieci:
– Aniu?
– Najbardziej kochamy nasza mamę, bo Matka jest tylko jedna.
– Bardzo ładnie.
W końcu przyszła kolej na Jasia, więc czyta:
– Wieczorem, gdy ojciec z matką do stołu zasiedli, krzyknęli na Małgosię by z lodówki przyniosła trzy flaszki wyborowej. Małgosia poszła do lodówki i krzyknęła: ”Matka! Jest tylko jedna!”

Co myślisz?

Pani od biologii pyta Jasia:

Facet ogląda Discovery, spiker z ekranu: