Pies policyjny mógł coś ominąć

Pies policyjny coś ominął

Co myślisz?

Mąż myśliwy dzwoni z polowania do domu:

Psychiatra narysował trójkąt i pyta pacjenta: