Rozmowa o pracę

Rozmowa o pracę

Co myślisz?

Dwóch policjantów na patrolu obserwuje turystę jedzącego jabłka.

Przyjeżdża turysta do bacy i się go pyta: