Kawał o turystach

Kawał o turystach

Co myślisz?

Ślepawy Krecik bardzo chciał iść na dz**ki

Moje wykształcenie vs branża w której robie

Moje wykształcenie vs branża w której robie