Policjant pisze protokół

Policjant pisze protokół

Co myślisz?

Jak się witają ludzie bez rąk?

Złodziej

Jak utrzymać rodzinę