Podsądny opuszcza salę rozpraw.

– Ile ci dali? – pyta się kolega.
– Trzy niedziele.
– To mało.
– Ale palmowe.

Co myślisz?

Czytanie opinii o produktach

Czytanie opinii o produktach

Pijany facet okrada bank w Nowym Yorku i wychodzi na ulicę.